İrtibat için 0212 669 6161

Üyelik

Bahçeşehirliler Derneği'ne (BADER) kim/kimler üye olabilir? 

Madde 3- Bahçeşehirliler Derneğini  dört  türlü üye yapısını sahiptir. 
a. Kişisel Üyelik
    Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden  gerçek ve tüzel kişiler  bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b. Onursal Üyelik
    Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. 

c. Tüzel Kişi Üyeliği     
    Bahçeşehir’de kurulu olan ada ve blok yönetimlerinin kendi yönetim kurallarında seçecekleri bir kişiyi, ada ve blok yönetimini temsilen derneğe üye kaydedebilirler. Derneğe üye kaydedilecek temsilcinin üyelik haklarına sahip olması gerekir. Bu kişiler ada ve blok yönetim kurulu karar defterine kaydedildikten sonra, bu sayfanın fotokopisi ve asli üyelik başvuru bilgileri derneğe verilir. Bildirilen kişinin üyelik süresi, yeni isim bildirilinceye kadar geçerlidir. 

d. Doğal üyelik: 
Bahçeşehirlilerin tümü derneğin doğal üyesi olarak kabul edilir.Genel kurula katılabilirler. Oy kullanamazlar. Bağış yapabilirler.