İrtibat için 0212 669 6161

Gelir Kaynakları

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) gelir kaynakları nelerdir?
 
  1. Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 150TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.  
  2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
  6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  7. Diğer gelirler.