İrtibat için 0212 669 6161

İlke ve Amaçlar

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ilke ve amaçları nelerdir? 

Dernek, Bahçeşehir’de varolan sağlıklı ve modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirlileri bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek amacı ile kurulmuştur. 
 1. Bahçeşehir’de
 • Var olan sağlıklı ve modern şartları korumak ve geliştirmek. Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek. Bahçeşehir’in ilçe olması için çalışmak.
 • Doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek.
 • Bahçeşehir'in tekrar ilçe olması için çalışmak.
 • Bahçeşehir’de kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetleri düzenlemek, bunlarla ilgili tesisler kazandırmaya çalışmak.
 • Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak.
 • Sosyal amaçlı yardım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Dernek; devletin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini, kamu düzenini, ulusal çıkarları, Atatürk ilke ve inkilaplarını her düşüncenin üstünde tutar ve bu prensibe bağlı kalır.
 • Bahçeşehirliler Derneği;
 • Hiçbir siyasi partiyle ilgilenmez, hiçbir siyasi partiyi dolaylı ve dolaysız olarak destekleyemez.
 • Dernek; Dernekler Kanunu, Anayasa ve diğer kanunların yasakladığı düşünceleri amaç edinemez ve bu amaca yönelik uğraşlarla ve eylemlere giremez.
 • Apartman yönetimlerini tek bir çatı altında toplamak. Ada ve blok yönetimlerini derneğe üye kazandırmak, kendi aralarında ortak çalışmayı sağlamak.