Hakkında

1997 yılında bir grup aydın ve çevre duyarlılarının katılımı ile kurulan derneğimiz “Bahçeşehir’de var olan sağlıklı, modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda 
uyumlu yaşamaya yönlendirmek, doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek, Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili
kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak” felsefesinden hareketle tüzüğünü oluşturmuş ve bugüne dek tüm faaliyetlerini bu ana hedef üzerinden yürütmüştür.

Kurumsal

Türkiye’nin en önemli, dünyanın sayılı uydu kent projelerinden biri olan Bahçeşehir;  1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı çerçevesinde, “Kurumsal Uygulamalar ve Projeler”           ödülüne, 1997 yılında da Kanada’da “Yeni Kentsel Yerleşim Anlayışı” ödülüne layık görülmüştür.
1997 yılında bir grup aydın ve çevre duyarlılarının katılımı ile kurulan derneğimiz “Bahçeşehir’de  var olan sağlıklı, modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda     
uyumlu yaşamaya yönlendirmek,  doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek, Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili
kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak” felsefesinden hareketle tüzüğünü oluşturmuş ve bugüne dek tüm faaliyetlerini bu ana hedef üzerinden yürütmüştür. 

Kısaca Bahçeşehirliler Derneği (BADER)

Türkiye’nin en önemli, dünyanın sayılı uydu kent projelerinden biri olan Bahçeşehir;  1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Konferansı çerçevesinde, “Kurumsal Uygulamalar ve Projeler”          ödülüne, 1997 yılında da Kanada’da “Yeni Kentsel Yerleşim Anlayışı” ödülüne layık görülmüştür.
1997 yılında bir grup aydın ve çevre duyarlılarının katılımı ile kurulan derneğimiz “Bahçeşehir’de  var olan sağlıklı, modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda
uyumlu yaşamaya yönlendirmek,  doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek, Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili
kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak” felsefesinden hareketle tüzüğünü oluşturmuş ve bugüne dek tüm faaliyetlerini bu ana hedef üzerinden yürütmüştür. 

İlke ve Amaçları nelerdir? 

Dernek, Bahçeşehir’de varolan sağlıklı ve modern şartları korumak ve geliştirmek, Bahçeşehirlileri bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek amacı ile kurulmuştur. 

 1. Bahçeşehir’de
 • Var olan sağlıklı ve modern şartları korumak ve geliştirmek. Bahçeşehirliler’i bu doğrultuda uyumlu yaşamaya yönlendirmek. Bahçeşehir’in ilçe olması için çalışmak.
 • Doğayı ve doğal varlıkları korumak, iyileştirmek, geliştirmek.
 • Bahçeşehir’in tekrar ilçe olması için çalışmak.
 • Bahçeşehir’de kültür, sanat, spor ve sosyal faaliyetleri düzenlemek, bunlarla ilgili tesisler kazandırmaya çalışmak.
 • Bahçeşehir’in sorunlarıyla ilgilenmek, sorunları çözmede birlik oluşturmak, bu konuda yetkili kurum ve kuruluşlarla görüşerek destek sağlamak.
 • Sosyal amaçlı yardım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Dernek; devletin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini, kamu düzenini, ulusal çıkarları, Atatürk ilke ve inkilaplarını her düşüncenin üstünde tutar ve bu prensibe bağlı kalır.
 • Bahçeşehirliler Derneği;
 • Hiçbir siyasi partiyle ilgilenmez, hiçbir siyasi partiyi dolaylı ve dolaysız olarak destekleyemez.
 • Dernek; Dernekler Kanunu, Anayasa ve diğer kanunların yasakladığı düşünceleri amaç edinemez ve bu amaca yönelik uğraşlarla ve eylemlere giremez.
 • Apartman yönetimlerini tek bir çatı altında toplamak. Ada ve blok yönetimlerini derneğe üye kazandırmak, kendi aralarında ortak çalışmayı sağlamak.

Gelir kaynakları nelerdir?

 1. Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 250TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.  
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.